Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

JST i organizacje non profit

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. W tym zakresie nasza znajomość przepisów i praktyki podatkowej poparta jest świadomością uwarunkowań prawnych dotyczących ich działalności.

W szczególności Kancelaria J&P TAX posiada szeroką praktykę we wsparciu JST w zakresie wdrażania scentralizowanego modelu rozliczeń podatku VAT. Nasi specjaliści uczestniczyli w wielu projektach tego rodzaju, doradzając m.in. w zakresie: wskazania jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji VAT, wskazania sposobu przygotowania „cząstkowych” ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT, wdrożenia regulaminu obiegu dokumentacji finansowo – księgowej oraz procedur regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną pracowników JST – przykładowe referencje.

Mając na uwadze złożoność zagadnienia centralizacji VAT oraz liczne zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. oferujemy bieżące wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku VAT dla JST. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  1. bieżące wsparcie powdrożeniowe (w szczególności weryfikację „cząstkowych” ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT)
  2. klasyfikację dla potrzeb VAT czynności sprzedażowych oraz weryfikację obowiązku stosowania kasy fiskalnej przez JST
  3. wskazanie właściwych stawek VAT przy przetargach organizowanych przez JST (przykładowo kompleksowe prace związane z budownictwem socjalnym)
  4. analizę sytuacji, w których JST jest potencjalnie zobowiązana do stosowania odwrotnego obciążenia na roboty budowlane (przykładowo instalacja kolektorów słonecznych)
  5. szkolenia podatkowe dla pracowników JST
  6. przygotowanie wniosków o wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego
  7. wskazanie wydatków,  w związku z którymi możliwe jest odliczenie lub odzyskanie podatku VAT i obsługa procesu zmierzającego do uzyskania zwrotu podatku, tj.
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej rozliczeń VAT (rejestry, deklaracje VAT)
  • przygotowanie i złożenie wniosków o stwierdzenie nadpłaty i reprezentowanie podatników w toku postępowań kontrolnych  
  • ewentualne przygotowanie skarg oraz skarg kasacyjnych, reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Nasze doświadczenie we współpracy z podmiotami sektora publicznego obejmuje także współpracę ze spółkami komunalnymi oraz jednostkami kultury.

Świadczymy również usługi dla fundacji i innych organizacji non-profit. Posiadamy doświadczenie w kompleksowych projektach zmierzających do maksymalizacji kwoty VAT podlegającej odliczeniu. Nasze rekomendacje uwzględniają specyfikę działalności organizacji non-profit, w szczególności regulacje ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.